Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie wyjazdu

Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie wyjazdu

Czasem zdarzyć się może, że osoba przebywająca tymczasowo w innym państwie Unii Europejskiej, nagle zachoruje lub dozna wypadku. Co wtedy zrobić? Należy pamiętać, iż jeśli leczenia tego nie można wykonać po powrocie do ojczyzny, każdemu obywatelowi UE przysługuje prawo do uzyskania opieki zdrowotnej, na tych samych zasadach co ubezpieczeni w tym kraju. Wymogiem koniecznym to posiadanie przy sobie ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwaną w skrócie EKUZ. W przeciwnym razie szpital może żądać zapłaty za leczenie, a wyrównanie tych kosztów nastąpi dopiero po powrocie do kraju. Warto dowiedzieć się jak uzyskać taką kartę i co ona gwarantuje.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Społecznego

Czasem zdarza się, że Karta ta wydawana jest automatycznie, razem z krajowym dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże w niektórych krajach wymagane jest złożenie wniosku, by ją otrzymać. Karta taka stanowi dokument o charakterze unijnym i potwierdza uprawnienie do korzystania z pomocy zdrowotnej w państwach należących do UE oraz EFTA. Warto pamiętać, że każdy osobno posiada taką kartę i nie da się objąć jedną kartą całej rodziny lub małżeństwa. W Polsce wyrobienie EKUZ jest wolne od wszelkich kosztów, czyli całkowicie bezpłatne. Aby ją uzyskać, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela. Istnieje również kilka innych możliwości. Aby otrzymać EKUZ, można zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgłaszając się do dowolnego oddziału NFZ, przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Można również skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, lub też wniosek przesłać tradycyjną pocztą, adresując go do któregoś z oddziałów NFZ. Długość ważności takiej karty jest różna, puap ten sięga od 42 dni do 5 lat ważności i uzależniony jest od przesłanek, jakie należy spełnić i sytuację ubezpieczonego. Ubiegać się o nią mogą osoby ubezpieczone, ale również nieubezpieczone, jeśli posiadają konkretne szczególne uprawnienia.

 

Co gwarantuje EKUZ?

Należy pamiętać, że zakres leczenia, jaki oferuje omawiana karta, jest dość ograniczony. W ramach takiej karty można uzyskać leczenie nagłe, czyli niezbędne i nieplanowane wcześniej. Oferowane leczenie jest spełniane w zakresie publicznego systemu opieki zdrowotnej kraju, w którym przebywa ubezpieczony. Oprócz tego korzystać można z opieki zdrowotnej w identycznym zakresie co ubezpieczeni danego państwa, to oznacza, iż jeśli jakaś usługa jest płatna, wówczas my również musimy za nią zapłacić.

 

Kilka ograniczeń, o których warto pamiętać

Należy mieć na względzie także kilka przydatnych informacji. Po pierwsze, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie gwarantuje pokrycia wydatków związanych z akcjami ratunkowymi, a także z powrotem do kraju zamieszkania. Nie uwzględnia ona również kosztów poniesionych w ramach prywatnej opieki medycznej. Biorąc pod uwagę takie informacje, warto pamiętać, by przed wyjazdem zainteresować się także możliwością wykupienia dodatkowej polisy od zagrożeń łączących się z podróżą.

Warto mieć na względzie swoje zdrowie i bezpieczeństwo podczas każdej podróży, bez względu na to czy to wyjazd wakacyjny, czy też podróż służbowa. Wyrobienie EKUZ, a także ewentualnie dodatkowego ubezpieczenia zapewni bezpieczeństwo i pozwoli cieszyć się wypoczynkiem w pełni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *