Kiedy warto się ubezpieczyć?

Kiedy warto się ubezpieczyć?

Jak mówi stare polskie przysłowie „strzeżonego Pan Bóg strzeże”, co w kontekście obecnych czasów nabrało większego znaczenia. Od czasu, gdy czarny łabędź zapukał do naszych drzwi nastąpiło zwiększenie obaw o przyszłość, stan zdrowia i podstawy bytu materialnego wielu ludzi. Bardziej istotne stały się możliwości zabezpieczenia tych wartości przed zagrożeniem. Wykupienie ubezpieczenia jest dobrym pomysłem na każdym etapie życia, niezależnie od okoliczności. Warto kierować się przy tym kilkoma zasadami, tak aby ubezpieczenie spełniło swoją rolę. 

 

Jak działa ubezpieczenie?

Jest to produkt finansowy, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb ubezpieczonego na wypadek nieprzewidzianych i niekorzystnych zdarzeń. Osoba, która chce wykupić polisę musi określić, jakiego rodzaju działania są dla niej ryzykowne na tyle, aby było warto się ubezpieczyć. W rezultacie opłaca ona regularnie składki, które są niewspółmiernie niższe od ewentualnej sumy wypłaconego odszkodowania. W ten sposób przenosi się ryzyka na firmę ubezpieczeniową, których obawia się jej klient. Owszem, pewnych zdarzeń nie da się przewidzieć, ale właśnie dlatego powstały ubezpieczenia dające większy zakres ochrony. Instytucje ubezpieczeniowe wyliczają statystyczne prawdopodobieństwo występowania danego zdarzenia i oferują potem ochronę przed potencjalnym zagrożeniem. Dzięki temu, że duża grupa osób, która nie ulega wypadkom regularnie płaci składki, możliwe jest zapewnienie pełnej ochrony znacznie mniejszej liczbie pechowców. 

Co decyduje o istotności zakupu ubezpieczenia?

Najważniejszym kryterium, które powinno decydować o decyzji skorzystania z ubezpieczenia jest ryzyko. Jeśli istnieją przesłanki, że utrata przedmiotu ubezpieczenia może spowodować znaczne straty finansowe, to wtedy warto się ubezpieczyć. Ma to znaczenie nawet w przypadku, gdy dana osoba dysponuje dużymi oszczędnościami i mogłaby pokryć ewentualne szkody z własnej kieszeni. Jednak w większości sytuacji nie warto brać na siebie tego ryzyka i należy przenieść je na ubezpieczyciela. W każdym przypadku należy wykupić ubezpieczenie, gdy danego klienta nie stać na pokrycie kosztów usunięcia szkód. Właśnie dlatego ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe dla zmotoryzowanych. Szkody wywołane w trakcie kolizji mogą nie tylko spowodować zniszczenia pojazdów i zagrożenie życia uczestników wypadku. Mogą spowodować uszkodzenie elementów drogi i mienia, których wartość znacznie przekracza możliwości finansowe wielu kierowców.  

 

Rodzaje ubezpieczeń

Podstawowym produktem ubezpieczeniowym jest ubezpieczenie o funkcji stricte ochronnej. Należą do nich ubezpieczenia majątkowe, życiowe oraz komunikacyjne. Są one niezbędne w wielu przypadkach i stanowią podstawową ochronę. Ich działanie polega na tym, że w wypadku zaistnienia niekorzystnego zdarzenia wypłacana jest kwota odszkodowania. Może się to odbywać jednorazowo lub w określonych ratach – np. comiesięcznie. Kolejną formą ubezpieczenia są produkty łączące idee ubezpieczenia i inwestowania. Mogą być przydatne szczególnie w sytuacji, gdy pieniądze są odkładane na jakiś cel – np. zabezpieczenie na starość lub zbieranie pieniędzy dla dziecka na studia. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *