Czym jest suma ubezpieczenia?

Czym jest suma ubezpieczenia?

Bez względu na to, w jakie ubezpieczenie się wyposażymy, zawsze znajdziemy informacje o sumie ubezpieczenia. Jest to jeden z najważniejszych elementów ogólnych warunków ubezpieczenia, które powinniśmy przeczytać przed podpisaniem umowy ubezpieczenia. Czym dokładnie jest suma ubezpieczenia? Co oznacza ta wartość? W jaki sposób suma ubezpieczenia jest obliczana?

Czym jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia stanowi maksymalną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, którą możemy uzyskać w drodze rejestrowania szkody, która jest w zakresie naszego ubezpieczenia. Co to oznacza? Jest to maksymalna kwota, na którą jesteśmy ubezpieczeni w wyniku poniesionej szkody, na którą się zabezpieczaliśmy. W wielu opracowaniach suma ubezpieczenia jest mylnie utożsamiana z sumą gwarancyjną, jednak są to dwa różne pojęcia, głównie ze względu na fakt, że suma gwarancyjna to pojęcie związane z ubezpieczeniami OC. Czym jeszcze różni się pojęcie sumy ubezpieczenia od sumy gwarancyjnej? Suma ubezpieczenia to kwota, która jest ustalana przez ubezpieczyciela – jeśli nam nie odpowiada, nie musimy kupować danego ubezpieczyciela i wybrać wariant z wyższym ubezpieczeniem. Suma gwarancyjna jest natomiast regulowana przepisami prawa. i wynosi 5,21 miliona euro w przypadku szkód osobowych i 1,05 miliona euro w przypadku szkód majątkowych.

W jaki sposób wyliczana jest suma ubezpieczenia naszego ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia jest ściśle uzależniona od rodzaju ubezpieczenia, na jaki się decydujemy. W przypadku ubezpieczenia mieszkania lub domu pod uwagę bierze się jego wartość, ceny rynkowe w danym regionie, a także wartość ruchomości, które posiadamy. W przypadku ubezpieczenia na życie również wartości są umowne a im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę przyjdzie nam opłacać. Warto więc przed przystąpieniem do ubezpieczenia szczegółowo zapoznać się z oferowaną sumą ubezpieczenia.

Ustalanie sumy ubezpieczenia

Istotne jest, by ubezpieczając się nie doprowadzić do sytuacji, w której będziemy nad ubezpieczenia bądź niedoubezpieczeni. W pierwszym przypadku zakład i tak wypłaci wartość ubezpieczenia odpowiadającą wartości mienia. I tak w tym przypadku będziemy musieli zapłacić wyższą składką. Niedoubezpieczenie ma miejsce w momencie, gdy przez lata płacimy niezmienną składkę ubezpieczenia, podczas gdy tak naprawdę wartość mienia, mieszkania lub innych ubezpieczonych elementów zyskała z czasem na wartości. Pamiętajmy również o tym, że czasem ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowo zakładają redukcyjną sumę ubezpieczenie. Co to oznacza? W momencie, gdy nastąpi częściowa szkoda, która uprawnia nas do wypłaty jakiejś części odszkodowania, otrzymamy te środki, lecz zostaną one odjęte z sumy ubezpieczenia. W takim przypadku mając sumę ubezpieczenia na poziomie 100 tysięcy złotych, otrzymując odszkodowanie w kwocie 25 tysięcy, nasza suma ubezpieczenia zmniejsza się do kwoty 75 tysięcy. Jeśli natomiast nasze ubezpieczenie jest ustalane na podstawie nie redukcyjną sumę ubezpieczenia, bez względu na ilość odszkodowań, suma nie zmieni się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *